Easydental


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Στοματοδυνία

ΑπορίεςΤι Είναι Η Στοματοδυνία


Εισαγωγή: Συχνά οι κλινικοί οδοντίατροι, αντιμετωπίζουν ασθενείς που προσέρχονται στο ιατρείο με στοματοδυνία, η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Burning Mouth Syndrome. Παραμένει ένα αίνιγμα για τον θεράποντα κλινικό οδοντίατρο, διότι δεν υπάρχουν εμφανείς αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα. Τοπικά, συστηματικά και περιβαλοντικά αίτια πρέπει να εκτιμηθούν για να προσδιοριστούν οι προδιαθεσιακοί παράγοντες.

Στοματοδυνία: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν το σύμπτωμα του πόνου, ο οποίος δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια τοπική ή συστηματική πάθηση και δεν συνοδεύεται από άλλα κλινικά σημεία στο στόμα κατατάσσονται στους ασθενείς με <<Burning Mouth Syndrome>>. Μπορεί ωστόσο, να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως υποκειμενική ξηροστομία, παραισθησία και δισγευσία ή διαταραχή της όσφρησης. Το αίσθημα του πόνου ή του καύσου μπορεί να αφορά ολόκληρο τον βλεννογόνο του στόματος, την γλώσσα, οπότε πρόκειται για γλωσσοδυνία, ή ακόμα και τα χείλη σε σπανιότερες περιπτώσεις.
Η στοματοδυνία αφορά περισσότερο στις γυναίκες και κυρίως αυτές της μέσης ηλικίας και τις εμμηνοπαυσιακές, περίπου 7 φορές περισσότερο από τους άνδρες. Οι ασθενείς απευθύνονται σε πολλές ειδικότητες της ιατρικής, όπως παθολόγους, ωτορινολαρυγγολόγους, οδοντιάτρους για να βρούν ανακούφιση στό πρόβλημά τους.Τα συμπτώματα τα οποία αναφέρουν οι ασθενείς με στοματοδυνία είναι: ο καύσος, το άλγος, η υποκειμενική ξηροστομία.

Αίτια: Πολλά μπορεί να είναι τα αίτια πους σχετίζονται με την στοματοδυνία, αλλά όλα είναι αμφισβητήσιμα. Τα αίτια μπορεί να είναι τοπικά ή συστηματικά.

Τοπικά: 1. Κακότεχνες οδοντοστοιχίες 2. Αλλεργίες στα υλικά
των οδοντοστοιχιών
3. Γαλβανισμός 4. Κάντιτα
5. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 6. Προκαρκινικές βλάβες
7. Γεωγραφική γλώσσα

Συστηματικά: 1. Εμμηνόπαυση 2. Φλεγμονές
3. Σιδηροπενική, Μεγαλοβλαστική αναιμία
4. Σακχαρώδης διαβήτη 5. Νόσος Πάρκινσον
6. Υπέρταση 7. Φάρμακα 8. Ακτινοβολία
9. Ξηροστομία 10. Ψυχιατρικά 11. Νευρολογικά

Διάγνωση: Η διάγνωση της στοματοδυνίας, γίνεται εξ αποκλεισμού των πιθανών συστηματικών αιτίων πού έχουν ήδη αναφερθεί, με τις ανάλογες κατά περίπτωση κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η εμπεριστατωμένη εξέταση της στοματικής κοιλότητας, θα αναδείξει ή θα αποκλείσει τυχόν τοπικά αίτια. Επειδή το αίσθημα του καύσου ή του κνησμού μπορεί να είναι η πρώτη ένδειξη της παρουσίας μιας νεοπλασματικής βλάβης, πρέπει να γίνει μια προσεκτική κλινική εξέταση και διερεύνηση όλης της στοματικής κοιλότητας. Συστηματικές νόσοι όπως σιδηροπενικές ή άλλου είδους αναιμίες, πρέπει να αποκλεισθούν με αιματολογικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, μέτρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), μέσος όγκος ερυθρών (MCV), μέση περιεκτικότητα ερυθρών (MCH), μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), επίπεδα βιταμινών Β12, Β1, Β2, Β6, TIBC, φυλλικό οξύ, σίδηρος , φεριτίνη και % κορεσμός της φεριτίνης. Άλλες εξετάσεις αφορούν στην θερμοκρασία, καταγράφοντας την σε τοπικό επίπεδο. Τα φάρμακα που η χρήση τους πιθανόν να προκαλεί στοματοδυνία, θα πρέπει με την σύμφωνη γνώμη του παθολόγου, να αντικατασταθούν εάν είναι εφικτό, ή να μειωθεί η δόση τους.

Θεραπεία: Η θεραπεία της στοματοδυνίας έγκειται στην γενεσιουργό αιτία. Στην περίπτωση που η αιτία είναι κάποια συστηματική νόσος, τότε η θεραπεία ξεκινά από αυτή. Εάν χρειάζεται διατροφική ή οιστρογονική θεραπεία ο ασθενής, αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί αρχικά. Στη βιβλιογραφία πάρα πολλές θεραπείες έχουν προταθεί από τις πιο κοινές έως τις πιο εξεζητημένες. Αντιμυκητισιακά φάρμακα όπως η κυστατίνη, έχουν δείξει καλά αποτελέσματα. Επίσης, η τοπική εφαρμογή, στην περιοχή του καύσου, διαλύματος που περιέχει 7% ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε 70% αλκοόλ, και εφαρμόζεται με εμποτισμένο τολύπιο βάμαβακος για 10¨. Η τοπική εφαρμογή καπσαίνης έχει καλά αποτελέσματα σε ορισμένους ασθενείς. Τα αγχολυτικά έχουν προταθεί από άλλους ερευνητές ως θεραπεία της στοματοδυνίας, εκεί όπου άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει, ή το άγχος συνοδεύεται από πόνο. Στους ασθενείς που τα συμπτώματα παραμένουν, παρ' όλες τις θεραπείες, χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η ψυχιατρική θεραπεία μαζί με αντικαταθλιπτικά, είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία όταν δεν υπάρχουν άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες.

Επίλογος: Η στοματοδυνία χρήζει περαιτέρω ερεύνης, διότι δεν υπάρχουν μελέτες καλά τεκμηριωμένες, για τα αίτια, τη διάγνωση και την θεραπεία της. Αποτελεί ένα πολυαιτιολογικό σύμπτωμα, στο οποίο εμπλέκονται πολυάριθμοι παράγοντες και οι οποίοι πρέπει να αποκλείονται καθένας εξ αυτών, ούτως ώστε να φτάσουμε στην τελική αιτία της στοματοδυνίας, και στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού