Easydental


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Νεογιλά - Μόνιμα

Παιδοδοντία

Η Ανατολή Νεογιλών & Μόνιμων Δοντιών


Τι Πρέπει Να Γνωρίζουμε: Η ανατολή των πρώτων δοντιών, των νεογιλών όπως ονομάζονται στην οδοντιατρική, απασχολεί τους γονείς κυρίως λόγω της ενόχλησης που προκαλεί στο βρέφος. Ορισμένες φορές συνοδεύεται από τοπικές ενοχλήσεις όπως πόνος, δυσφορία, δυσκαταποσία.

Τα πρώτα νεογιλά δόντια που εμφανίζονται, σε ηλικία περίπου 6 μηνών, είναι οι δύο κεντρικοί τομείς "κοπτήρες" της κάτω γνάθου. Στον 6ο -7ο μήνα εμφανίζονται και οι κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου, παράλληλα περίπου με τους κάτω πλάγιους τομείς. Οι δύο ¨τετράδες¨ των άνω και κάτω δοντιών συμπληρώνονται στον 9ο περίπου μήνα της ζωής του παιδιού, με την ανατολή των πλάγιων τομέων της άνω γνάθου. Ακολουθεί η ανατολή των πρώτων κάτω νεογιλών γομφίων ¨τραπεζίτες¨ περίπου με την συμπλήρωση του πρώτου χρόνου και των άνω γομφίων περίπου στον 14ο μήνα. Μετά από 4 περίπου μήνες, έρχεται η σειρά των κάτω κυνοδόντων και τον 18ο μήνα των άνω. Τη νεογιλή οδοντοφυϊα που αποτελείται από 20 συνολικά δόντια, συμπληρώνουν οι δεύτεροι κάτω γομφίοι που εμφανίζονται στον 20ο μήνα και οι δεύτεροι άνω που η ανατολή τους σημαδεύει τα δεύτερα γενέθλια του παιδιού.

Με αυτά τα είκοσι θαυμαστά ¨εργαλεία¨ το παιδί θα τραφεί, θα γελάσει, θα ανακαλύψει κάποιες από τις σημαντικότερες χαρές της ζωής του, μέχρι τον έκτο περίπου χρόνο , όπου αρχίζει η αντικατάστασή τους από τα μόνιμα. Η φροντίδα των νεογιλών δοντιών καθώς και οι τακτικές επισκέψεις ανά εξάμηνο στον παιδοδοντίατρο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη της τερηδόνας, που σημειωτέον είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της στοματικής υγείας. Επίσης πολλές πιθανές μελλοντικές ορθοδοντικές ανωμαλίες μπορούν να προβλεφθούν ή να αντιμετωπιστούν προληπτικά σε μικρή ηλικία.

Ο έκτος και έβδομος χρόνος της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οδοντοφυϊα. Στην διάρκεια τους, οι άνω και κάτω ¨τετράδες¨ των τομέων κουνιούνται όλο και πεισσότερο και ¨πέφτουν¨. Μέχρι τον 9ο χρόνο, έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες μόνιμες ¨τετράδες¨, με την ίδια σειρά που έχουν ανατείλει (πρώτα οι κεντρικοί κάτω τομείς, μετά οι άνω κεντρικοί και οι κάτω τομείς, μετά οι άνω κεντρικοί και οι κάτω πλάγιοι και τέλος οι άνω πλάγιοι.
Στην ίδια χρονική περίοδο (6ετών), πίσω από τους δεύτερους νεογιλούς γομφίους, ανατέλλουν οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι. Τα δόντια αυτά είναι από τα σημαντικότερα της οδοντοφυϊας, μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή και παίζουν σπουδαίο ρόλο στη μάσηση και στη σύγκλειση του οδοντικού φραγμού. Εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη υπενθύμιση για τους γονείς: Επειδή αυτά τα δόντια δεν αντικαθιστούν κάποια άλλα που ¨πέφτουν¨ και επειδή οι επόμενοι μόνιμοι γομφίοι, οι δεύτεροι, θα εμφανιστούν πέντε-έξι χρόνια αργότερα (από τα 11ο -13ο χρόνο) πολλοί τα θεωρούν νεογιλά. Έτσι δεν τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία, αφού ¨θα αλλάξουν¨(μία νοοτροπία έτσι και αλλιώς εσφαλμένη και επικίνδυνη), με αποτέλεσμα συχνά αυτά τα δόντια να εγκαταλείπονται στο έλεος της τερηδόνας, η πλήρη καταστροφή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εξαγωγή τους.

Στην περιοχή μεταξύ μονίμων πλαγίων τομέων και πρώτων γομφίων, από τον 12ο -13ο χρόνο ανατέλλουν οι πρώτοι και δεύτεροι μόνιμοι προγόμφιοι, που αντικαθιστούν τους νεογιλούς γομφίους, ενώ μέχρι τον 13ο χρόνο οι μόνιμοι κυνόδοντες, αντικαθιστούν τους νεογιλούς. Τη μόνιμη οδοντοφυϊα, που αποτελείται συνολικά από 32 δόντια, συμπληρώνουν (όχι πάντοτε, αφού σε αρκετούς λείπουν συγγενώς, ενώ σε άλλους παραμένουν έγκλειστοι), οι τρίτοι μόνιμοι γομφίοι, οι γνωστοί και ώς ¨φρονιμίτες¨. Σε όλες αυτές τις χρονικές περιόδους υπάρχει και μία απόκλιση κάποιων μηνών ή και 1-2 χρόνια.

Όπως είναι φανερό, υπάρχει μια μεγάλη χρονική περίοδος, που μπορεί να εκτείνεται από τα έξη έως και τα 15 χρόνια, κατά τα οποία η οδοντοφυϊα είναι μικτή, συμπεριλαμβάνει δηλαδή μόνιμα και νεογιλά δόντια. Είναι η περίοδος που ο ειδικός μπορεί να εκτιμίσει, να προλάβει και να διορθώσει έγκαιρα διάφορες δυσλειτουργίες και να διαμορφώσει ένα υγιές και άψογο από πλευράς λειτουργίας και εμφάνισης στόμα.

Η θαυμαστή ¨περιπέτεια¨των δοντιών, που αρχίζει με τον σχηματισμό τους την έκτη κιόλας εμβρυϊκή εβδομάδα και τελειώνει σε μεγάλη ηλικία, αξίζει και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, αφού τόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στο ¨ζην¨αλλά και στο ¨ευ ζην¨.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού